TOPlist
Rok 2004

Sportovní rybolov v roce 2005
Propozice na rybářské závody dne 5.6.2004
Propozice závodu v nočním lovu úhořů
Propozice soutěže o úlovek roku 2004
Usnesení z výroční členské schůze ze dne 20.3.2004

Rok 2003

Sportovní rybolov v roce 2004
Propozice na rybářské závody dne 7.6.2003
Usnesení z výroční členské schůze ze dne 22.3.2003

Rok 2002

Sportovní rybolov v roce 2003
Propozice na rybářské závody dne 8.6.2002
Usnesení z výroční členské schůze ze dne 16.3.2002

Rok 2001

Usnesení z mimořádné členské schůze ze dne 30.11.2001
Sportovní rybolov v roce 2002
Usnesení z výroční členské schůze ze dne 17.3.2001
Sportovní rybolov v roce 2001
Rybářské závody 2.6.2001 - propoziceSportovní rybolov v roce 2005

Výdej povolenek
Povolenky budou vydávány od pondělí 3. ledna 2005 v pondělí a ve středu od 14,00 do 17,00 hod. Od 1.března 2005 budou vydávány jen ve středu od 17,30 do 18,00 hodin.

Přezkoušení zájemců o první rybářský lístek:
leden, únor - středa 16,30 - 17 hod., březen - středa 17,30 - 18 hod. v kanceláři MO, budova MěÚ v Týnci nad Sázavou, zadní vchod - při výdeji povolenek.
Od dubna do konce roku - každé první pondělí v měsíci, v 17 hod na rybářské chatě v Kozlovicích.

Ceny povolenek pro rok 2005
Mimopstruhové Pstruhové
10 celoroční - krajská 850,- Kč 20 celoroční - krajská 850,- Kč
16 místní - jen revír MO 600,- Kč 26 místní - jen revír MO 600,- Kč
14 mladiství 16-18let, ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, důchodci nad 70let 600,- Kč 24 mladiství 16-18let, ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, důchodci nad 70let 600,- Kč
15 mládež do 15let 300,- Kč 25 mládež do 15 let 300,- Kč
30 celosvazové 1300,- Kč 40 celosvazové 1450,- Kč
31 ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, mládež 16-18let 860,- Kč 41 ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, mládež 16-18let 960,- Kč
35 mládež do 15 let 430,- Kč 45 mládež do 15 let 480,- Kč


Ceny příspěvkových známek pro rok 2005 a výše zápisného :
příspěvkové známky   zápisné
členská 200,- Kč   dospělí 100,- Kč
mládež 16-18 let 100,- Kč   dorost 50,- Kč
mládež do 15 let 50,- Kč   mládež 20,- Kč


Členství a povolenka se platí v kanceláři MO hotově. Žádáme všechny členy MO, aby platili členství, povolenku nebo brigádu v jedné splátce. Povolenka bude vydána za předpokladu, že má člen za rok 2004 odpracovanou nebo zaplacenou brigádu a při výdeji odevzdá výkaz o úlovcích nejpozději však do 15.1.2005) nebo předloží potvrzení o zaslání nebo předání.
Členu, který neodevzdá do 15.ledna 2005 výkaz za r. 2004, nesmí být vydána povolenka pro rok 2005.
Členství zaplatit do konce února 2005.

Členská schůze se koná 19.3.2005 v 8 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Týnci na Sázavou. Pozvánky na členskou schůzi a na brigády nebudou zasílány.

6. Brigády : Termíny : sobota : 26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 23.4., středa : 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4

Sraz brigádníků : středa 15,00 hod., sobota v 7,00 hod. na chatě v Kozlovicích.
Každý člen MO přinese na brigádu členskou legitimaci.
Osvobozeni od brigád jsou členové starší 65 let, ZTP a ZTPP.
Každý člen odpracuje 10 hodin, brigádu je možno nahradit zaplacením 500,- Kč v kanceláři MO

!!! Soutěž Soutěž Soutěž Soutěž !!!
V loňském oběžníku vyhlásil výbor MO ČRS soutěž pro členy naší místní organizace - nejlepší úlovek roku 2004. Fotografie Vašich úlovků společně s údaji o míře, hmotnosti, datu a místu ulovení (revír) pošlete na adresu Miroslav Koláček, Družstevní 300, Týnec nad Sázavou nebo předejte některému ze členů výboru. Nezapomeňte také na Vaše jméno a adresu! Pro nejlepší máme připraveny pěkné ceny - za první místo naviják ! Samostatná kategorie pro děti do 15let! Ze všech obdržených fotografií vylosujeme jednoho soutěžícího, který rovněž obdrží pěknou cenu. Vyhlášení výsledků a vylosování proběhne na členské schůzi 19.3.2005 Uzávěrka soutěže je 31.1.2005. Propozice zde

Výbor MO ČRS tímto vyhlašuje soutěž o nejlepší úlovek roku 2005. Pravidla stejná, jako v loňském ročníku soutěže, uzávěrka 31.1.2006. Proto neváhejte - chytejte ryby a fotografujte !!!!!NahoruPropozice na rybářské závody dne 5.června 2004

Pořadatel :
MO ČRS Týnec nad Sázavou
Den a čas konání :
7.června 2003 od 5,00 do 11,00 hod., přestávka 8,00 - 8,30 hod.
Prezence :
7.června 2003 od 4,00 hod.
Hlavní pořadatel :
František Kašpárek
Hlavní rozhodčí :
Jaroslav Mikoláš
Účast :
Členové ČRS s platnými doklady (povolenkou k rybolovu)
Zápisné :
členové MO Týnec - 30,- Kč
ostatní - 60,- Kč
Způsob lovu :
položená, minimální zátěž 3g
Hodnocení :
1 cm = 1 bod : bílá ryba nad 25 cm včetně, všechny ostatní druhy ryb
1 ryba = 1 bod : bílá ryba do délky 25 cm
Ceny :
1. - 3. místo podle počtu bodů, ceny za nejtěžší rybu (minimální hmotnost 2 kg), ceny za nejdelší rybu (minimální délka 50cm)
Losování :
Dvě místa k rybolovu budou losována u prezence, výměna míst během přestávky, tzn. 8,00 - 8,30 hod. V této době zákaz rybolovu
Vnadění :
Povoleno během celého závodu
Úlovky :
Každý ze závodníků si může ponechat jednoho kapra a všechny ulovené úhoře


NahoruPropozice závodu v nočním lovu úhořůPořadatel:
MO ČRS Týnec nad Sázavou
Den konání:
14. - 15. května 2004 od 19,00 do 6,00 hod.
Prezence:
14.května 2004 od 18,00 hod
Místo konání:
úsek řeky Sázavy v Týnci-Náklí - pod Farským kopcem
Hlavní pořadatel:
Kašpárek František
Hlavní rozhodčí:
Mikoláš Jaroslav
Účast:
zúčastnit se mohou členové ČRS s platnými doklady
Zápisné:
50,- Kč
Způsob lovu:
položená, povolená nástraha - žížala
Hodnocení:
1 cm = 1 bod, hodnotí se pouze ulovení úhoři
Ceny:
1. - 3. místo podle dosažených bodů
Úlovky:
Každý ze závodníků si může ponechat ulovené úhoře nad 45cm


NahoruSoutěž o úlovek roku 2004

propozice


Výbor MO ČRS Týnec nad Sázavou (dále jen pořadatel) vyhlašuje soutěž o nejlepší úlovek docílený v kalendářním roce 2004.

Soutěže se může zúčastnit každý člen MO ČRS Týnec nad Sázavou, který v roce 2004 docílí úlovku.

Přihlášením do soutěže se považuje doručení fotografie úlovku spolu s údaji: jméno a příjmení rybáře,adresa, druh ryby, její délka, hmotnost, datum a místo ulovení (revír) a kategorie (viz následující odstavec) na adresu: Miroslav Koláček, MO ČRS Týnec nad Sázavou, Družstevní 300, Týnec nad Sázavou 257 41. Fotografii s požadovanými údaji lze zaslat i elektronicky na adresu sazava2@quick.cz.

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích, a to dospělí a děti. V kategorii "děti" soutěží vlastníci příslušných dětských povolenek pro rok 2004, ostatní se mohou zúčastnit v kategorii "dospělí". V každé kategorii budou vyhlášeni a odměněni soutěžící na prvních třech místech.

O pořadí rozhoduje hmotnost úlovku , v případě stejné hmotnosti délka.

Fotografie, které neobdrží některou z hlavních cen, se na členské schůzi v březnu 2005 zúčastní hlasování přítomných rybářů. Vítěz obdrží rovněž cenu.

V případě docílení mimořádného úlovku si výbor MO ČRS Týnec nad Sázavou vyhrazuje udělit zvláštní cenu.

Uzávěrka soutěže je 31.1.2005


NahoruUsnesení z členské schůze MO ČRS v Týnci nad Sázavou dne 20.3.2004

Na dnešní členské schůzi bylo provedeno hodnocení výsledků činnosti MO ČRS za rok 2003. Pro další činnost celé naší organizace přijímáme následující usnesení :

I. Členská schůze schvaluje :
1. Zprávu o výsledcích práce MO ČRS za rok 2003
2. Zprávu o hospodaření za rok 2003
3. Plán práce a rozpočet na rok 2004 4. Zprávu o činnosti dozorčí komise
5. Výkon rybářského práva v roce 2005 ve sdruženém rybolovu SUS
6. Usnesení z dnešní schůze
7. Delegáta na konferenci SÚS p. Karla Lance

II. Členská schůze ukládá výboru MO :
1. Projednat připomínky a náměty z členské schůze a o řešení informovat členskou základnu pomocí vývěsní skříňky nebo na příští členské schůzi.
2. Zjištěná porušování zákona o ochraně čistoty vod projednat s MěÚ nebo vodohospodářskými orgány a vyžadovat odstranění těchto zjištěných porušení a tím předcházet znečisťování vodních toků.
3. Dále pokračovat ve zkvalitňování práce rybářské stráže při ochraně svěřených revírů a rybochovných zařízení.
4. Na úseku práce s mládeží :
 a) zvýšenou pozornost věnovat odborné přípravě mládeže
 b) uspořádat rybářské závody pro mládež obou kategorií
 c) dle možnosti zvážit uspořádání rybářského tábora mládeže
5 Výbor MO zajistí minimálně dvakrát ročně prezentaci naší organizace v Týneckých listech a dále jednou ročně i v Benešovském deníku
6 Vhodnou formou informovat členy MO o způsobu rybolovu dle nového zákona platného od 1.4.2004 s ohledem na prováděcí vyhlášku a nový rybářský řád
7 Zaslat do 31.5.2004 SUS usnesení z dnešní členské schůze.


NahoruSportovní rybolov v roce 2004

Výdej povolenek
Povolenky budou vydávány od 5. ledna 2004 v pondělí a ve středu od 14,00 do 17,00 hod. Od 1.března 2004 budou vydávány jen ve středu od 17,30 do 18,00 hodin.

Ceny povolenek pro rok 2004
Mimopstruhové Pstruhové
10 celoroční - krajská 800,- Kč 20 celoroční - krajská 800,- Kč
16 místní - jen revír MO 600,- Kč 26 místní - jen revír MO 600,- Kč
14 mladiství 16-18let, ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, důchodci nad 70let 600,- Kč 24 mladiství 16-18let, ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, důchodci nad 70let 600,- Kč
15 mládež do 15let 250,- Kč 25 mládež do 15 let 250,- Kč
30 celosvazové 1120,- Kč 40 celosvazové 1220,- Kč
31 ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, mládež 16-18let 740,- Kč 41 ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, mládež 16-18let 820,- Kč
35 mládež do 15 let 370,- Kč 45 mládež do 15 let 410,- Kč


Ceny příspěvkových známek pro rok 2004 a výše zápisného :
příspěvkové známky   zápisné
členská 200,- Kč   dospělí 100,- Kč
mládež 16-18 let 100,- Kč   dorost 50,- Kč
mládež do 15 let 50,- Kč   mládež 20,- Kč


Členství a povolenka se platí v kanceláři MO hotově. Žádáme všechny členy MO, aby platili členství, povolenku nebo brigádu v jedné splátce. Povolenka bude vydána za předpokladu, že má člen za rok 2003 odpracovanou nebo zaplacenou brigádu a při výdeji odevzdá výkaz o úlovcích nejpozději však do 15.1.2004) nebo předloží potvrzení o zaslání nebo předání.
Členu, který neodevzdá do 15.ledna 2004 výkaz za r. 2003, nesmí být vydána povolenka pro rok 2004.
Členství zaplatit do konce února 2004.

Členská schůze se koná 20.3.2004 v 8,30 hod. v KD METAZ. Pozvánky na členskou schůzi a na brigády nebudou zasílány.

6. Brigády : budou zahájeny 27.3.2004 a ukončeny 26.4.2004 vždy ve středu a sobotu.
Termíny : sobota : 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 24.4., středa : 24.3., 31.4., 7.4., 14.4., 21.4

Sraz brigádníků : středa 15,00 hod., sobota v 7,00 hod. na chatě v Kozlovicích.
Každý člen MO přinese na brigádu členskou legitimaci.
Osvobozeni od brigád jsou členové starší 65 let, ZTP a ZTPP.
Každý člen odpracuje 10 hodin, brigádu je možno nahradit zaplacením 500,- Kč v kanceláři MO

!!! Soutěž Soutěž Soutěž Soutěž !!!
V loňském oběžníku vyhlásil výbor MO ČRS soutěž pro členy naší místní organizace - nejlepší úlovek roku 2003. Fotografie Vašich úlovků společně s údaji o míře, hmotnosti, datu a místu ulovení (revír) pošlete na adresu Miroslav Koláček, Družstevní 300, Týnec nad Sázavou nebo předejte některému ze členů výboru. Nezapomeňte také na Vaše jméno a adresu! Pro nejlepší máme připraveny pěkné ceny - za první místo naviják ! Samostatná kategorie pro děti do 15let! Ze všech obdržených fotografií vylosujeme jednoho soutěžícího, který rovněž obdrží pěknou cenu. Vyhlášení výsledků a vylosování proběhne na členské schůzi 20.3.2004 Uzávěrka soutěže je 31.1.2004.

Výbor MO ČRS tímto vyhlašuje soutěž o nejlepší úlovek roku 2004. Pravidla stejná, jako v loňském ročníku soutěže, uzávěrka 31.1.2005. Proto neváhejte - chytejte ryby a fotografujte !!!!!NahoruPropozice na rybářské závody dne 7.června 2003

Pořadatel :
MO ČRS Týnec nad Sázavou
Den a čas konání :
7.června 2003 od 5,00 do 11,00 hod., přestávka 8,00 - 8,30 hod.
Prezence :
7.června 2003 od 4,00 hod.
Hlavní pořadatel :
František Kašpárek
Hlavní rozhodčí :
Jaroslav Mikoláš
Účast :
Členové ČRS s platnými doklady (povolenkou k rybolovu)
Zápisné :
členové MO Týnec - 30,- Kč
ostatní - 60,- Kč
Způsob lovu :
položená, minimální zátěž 3g
Hodnocení :
1 cm = 1 bod : bílá ryba nad 30 cm včetně, všechny ostatní druhy ryb
1 ryba = 1 bod : bílá ryba do délky 30 cm
Ceny :
1. - 3. místo podle počtu bodů, ceny za nejtěžší rybu (minimální hmotnost 2 kg), ceny za nejdelší rybu (minimální délka 50cm)
Losování :
Dvě místa k rybolovu budou losována u prezence, výměna míst během přestávky, tzn. 8,00 - 8,30 hod. V této době zákaz rybolovu
Vnadění :
Povoleno během celého závodu
Úlovky :
Každý ze závodníků si může ponechat jednoho kapra a všechny ulovené úhoře


NahoruUsnesení z členské schůze MO ČRS v Týnci nad Sázavou dne 22.3.2003

Na dnešní členské schůzi bylo provedeno hodnocení výsledků činnosti MO ČRS za rok 2002. Pro další činnost celé naší organizace přijímáme následující usnesení :

I. Členská schůze schvaluje :
 1. Zprávu o výsledcích práce MO ČRS za rok 2002
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2002
 3. Plán práce a rozpočet na rok 2003
 4. Zprávu o činnosti dozorčí komise
 5. Výkon rybářského práva v roce 2004 ve sdruženém rybolovu SUS
 6. Usnesení z dnešní schůze
II. Členská schůze ukládá výboru MO :
 1. Projednat připomínky a náměty z členské schůze a o řešení informovat členskou základnu pomocí vývěsní skříňky nebo na příští členské schůzi.
 2. Zjištěná porušování zákona o ochraně čistoty vod projednat s MěÚ nebo vodohospodářskými orgány a vyžadovat odstranění těchto zjištěných porušení a tím předcházet znečisťování vodních toků.
 3. Dále pokračovat ve zkvalitňování práce rybářské stráže při ochraně svěřených revírů a rybochovných zařízení.
 4. Na úseku práce s mládeží :
  1. zvýšenou pozornost věnovat odborné přípravě mládeže
  2. uspořádat rybářské závody pro mládež obou kategorií
  3. dle možnosti zvážit uspořádání rybářského tábora mládeže
 5. Zajistit kontrolu kontaminace ryb z revírů MO ČRS Týnec nad Sázavou a informovat členskou základnu prostřednictvím vývěsní skříňky
 6. Zaslat do 31.5.2002 SUS usnesení z dnešní členské schůze.

NahoruSportovní rybolov v roce 2003

1. Povolenky budou vydávány od 6. ledna 2003 v pondělí a ve středu od 14,00 do 18,00 hod. Od 1.března 2003 budou vydávány jen ve středu od 17,30 do 18,00 hodin.

2. Ceny povolenek pro rok 2003
Mimopstruhové Pstruhové
10 celoroční - krajská 700,- Kč 20 celoroční - krajská 700,- Kč
16 místní - jen revír MO 500,- Kč 26 místní - jen revír MO 500,- Kč
14 mladiství 16-18let, ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, důchodci nad 70let 500,- Kč 24 mladiství 16-18let, ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, důchodci nad 70let 500,- Kč
15 mládež do 15let 230,- Kč 25 mládež do 15 let 230,- Kč
30 celosvazové 1100,- Kč 40 celosvazové 1200,- Kč
31 ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, mládež 16-18let 730,- Kč 41 ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, mládež 16-18let 800,- Kč
35 mládež do 15 let 360,- Kč 45 mládež do 15 let 400,- Kč
70 celorepubliková - na revírech ČRS a MRS 1850,- Kč 80 celorepubliková - na revírech ČRS a MRS 2050,- Kč


Ceny příspěvkových známek pro rok 2003 a výše zápisného :
příspěvkové známky   zápisné
členská 200,- Kč   dospělí 100,- Kč
mládež 16-18 let 100,- Kč   dorost 50,- Kč
mládež do 15 let 50,- Kč   mládež 20,- Kč


Mimořádná povodňová známka - sněm ČRS dme 30.11.2002 rozhodl o povinném členském příspěvku pro všechny dospělé členy ve výši 100 Kč. Výnos je určen ke krytí škod způsobených povodněmi v roce 2002.

Členství a povolenka se platí v kanceláři MO hotově. Žádáme všechny členy MO, aby platili členství, povolenku nebo brigádu v jedné splátce. Povolenka bude vydána za předpokladu, že má člen za rok 2001 odpracovanou nebo zaplacenou brigádu, popř. předané krmení (šrot, pšenice, ječmen) a při výdeji odevzdá výkaz o úlovcích nejpozději však do 15.1.2003) nebo předloží potvrzení o zaslání nebo předání.
Členu, který neodevzdá do 15.ledna 2003 výkaz za r. 2002, nesmí být vydána povolenka pro rok 2003.
Členství zaplatit do konce února 2003.

Členská schůze se koná 22.3.2003 v 8,30 hod. v KD METAZ. Pozvánky na členskou schůzi a na brigády nebudou zasílány.

6. Brigády : budou zahájeny 26.3.2002 a ukončeny 26.4.2002 vždy ve středu a sobotu.
Termíny : sobota : 29.3., 5.4., 12.4., 19.4., 26.4., středa : 26.3., 2.4., 9.4., 16.4., 23.4

Sraz brigádníků : středa 15,00 hod., sobota v 7,00 hod. na chatě v Kozlovicích.
Každý člen MO přinese na brigádu členskou legitimaci.
Osvobozeni od brigád jsou členové starší 65 let, ZTP a ZTPP.
Každý člen odpracuje 10 hodin, brigádu je možno nahradit:
a) zaplacením 500,- Kč v kanceláři MO
b) odevzdáním šrotu nebo obilí (ječmen, pšenice) v ceně 500,- Kč, které bude převzato v době brigád na chatě v Kozlovicích.

NahoruPropozice na rybářské závody dne 8.června 2002

Pořadatel :
MO ČRS Týnec nad Sázavou
Den a čas konání :
8.června 2002 od 5,00 do 11,00 hod., přestávka 8,00 - 8,30 hod.
Prezence :
8.června 2002 od 4,00 hod.
Hlavní pořadatel :
František Kašpárek
Hlavní rozhodčí :
Jaroslav Mikoláš
Účast :
Členové ČRS s platnými doklady (povolenkou k rybolovu)
Zápisné :
členové MO Týnec - 30,- Kč
ostatní - 60,- Kč
Způsob lovu :
položená, minimální zátěž 3g
Hodnocení :
1 cm = 1 bod
Ceny :
1. - 3. místo podle počtu bodů, ceny za nejtěžší rybu (minimální hmotnost 2 kg), ceny za nejdelší rybu
Losování :
Dvě místa k rybolovu budou losována u prezence, výměna míst během přestávky, tzn. 8,00 - 8,30 hod. V této době zákaz rybolovu
Vnadění :
Povoleno během celého závodu
Úlovky :
Každý ze závodníků si může ponechat jednoho kapra a všechny ulovené úhoře


NahoruUsnesení z členské schůze MO ČRS v Týnci nad Sázavou dne 16.3.2002

Na dnešní členské schůzi bylo provedeno hodnocení výsledků činnosti MO ČRS za rok 2001. Pro další činnost celé naší organizace přijímáme následující usnesení :

I. Členská schůze schvaluje :
 1. Zprávu o výsledcích práce MO ČRS za rok 2001
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2001
 3. Plán práce a rozpočet na rok 2002
 4. Zprávu o činnosti dozorčí komise
 5. Vstupní poplatek ve výši 100,-Kč dospělí, dorost 16-18 let 50,-Kč, děti do 15 let 20,- Kč
 6. Povinnost člena odpracovat 10 brigádnických hodin, finanční náhrady za neodpracované brigády jako příspěvek MO ve výši 50,- Kč za hodinu nebo odevzdáním šrotu nebo obilí v ceně 500 Kč. Osvobozeni od brigád jsou ženy, členové starší 65 let, ZTP a ZTPP.
 7. Volbu výboru, dozorčí komise MO ČRS Týnec nad Sázavou, delegáta na územní konferenci SÚS a kandidáta do odboru SÚS
 8. Výkon rybářského práva v roce 2003 ve sdruženém rybolovu SUS
 9. Pokračování ve stavebních úpravách chaty MO v Kozlovicích jak byl předložen výborem MO ČRS Týnec nad Sázavou ve výši 260 tis. Kč.
 10. Usnesení z dnešní schůze
II. Členská schůze ukládá výboru MO :
 1. Projednat připomínky a náměty z členské schůze a o řešení informovat členskou základnu pomocí vývěsní skříňky nebo na příští členské schůzi.
 2. Zjištěná porušování zákona o ochraně čistoty vod projednat s MěÚ nebo vodohospodářskými orgány a vyžadovat odstranění těchto zjištěných porušení a tím předcházet znečisťování vodních toků.
 3. Dále pokračovat ve zkvalitňování práce rybářské stráže při ochraně svěřených revírů a rybochovných zařízení.
 4. Na úseku práce s mládeží :
  1. zvýšenou pozornost věnovat odborné přípravě mládeže
  2. uspořádat rybářské závody pro mládež obou kategorií
  3. dle možnosti zvážit uspořádání rybářského tábora mládeže
 5. Prověřit platnost nájemní smlouvy rybníka v Krhanicích - prodloužit nebo uzavřít novou nájemní smlouvu
 6. Vyzvat majitele MVE v Krhanicích k opravě propusti náhonu elektrárny
 7. Zaslat do 31.5.2002 SUS usnesení z dnešní členské schůze.


NahoruUsnesení z mimořádné členské schůze ze dne 30.11.2001

1. Mimořádná členská schůze schvaluje většinou hlasů změnu úhrady výše poplatku za neodpracované brigádnické hodiny z původní částky 1000,- Kč na částku 500,- Kč.
2. Mimořádná členská schůze bere na vědomí anonymní stížnost na výbor MO ČRS v Týnci nad Sázavou.
3. Výše uvedená stížnost byla projednána dozorčí komisí SÚS Praha a nebyla shledána opodstatněnou. Členská schůze bere na vědomí zprávu DK SÚS Praha k této stížnosti.
4. Mimořádná členská schůze schvaluje výši zápisného nově příchozích členů takto : dospělí - 100 Kč, dorost - 50 Kč, děti - 20 Kč.
5. Mimořádná členská schůze po projednání stížnosti na výbor MO ČRS v Týnci nad Sázavou a informaci o závěrech dozorčí komise SÚS Praha vyslovuje důvěru výboru MO ČRS a dozorčí komisi místní organizace k jejich další činnosti.

NahoruSportovní rybolov v roce 2002

1. Povolenky budou vydávány od 2. ledna 2002 v pondělí a ve středu od 14,00 do 18,00 hod. Od 1.března 2002 budou vydávány jen ve středu od 17,30 do 18,00 hodin.

2. Ceny povolenek pro rok 2002
Mimopstruhové Pstruhové
10 celoroční - krajská 700,- Kč 20 celoroční - krajská 700,- Kč
16 místní - jen revír MO 500,- Kč 26 místní - jen revír MO 500,- Kč
14 mladiství 16-18let, ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, důchodci nad 70let 500,- Kč 24 mladiství 16-18let, ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, důchodci nad 70let 500,- Kč
15 mládež do 15let 230,- Kč 25 mládež do 15 let 230,- Kč
30 celosvazové 1050,- Kč 40 celosvazové 1150,- Kč
301 ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, mládež 16-18let 700,- Kč 401 ZTP, ZTPP, vojáci, studenti, mládež 16-18let 760,- Kč
35 mládež do 15 let 350,- Kč 45 mládež do 15 let 380,- Kč


Povolenka pro ČR na revírech ČRS a MRS:
mimopstruhová :   1.800,- Kč             pstruhová :   2.000,- Kč

3. Členství a povolenka se platí v kanceláři MO hotově. Žádáme všechny členy MO, aby platili členství, povolenku nebo brigádu v jedné splátce. Povolenka bude vydána za předpokladu, že má člen za rok 2000 odpracovanou nebo zaplacenou brigádu, popř. předané krmení (šrot, pšenice, ječmen) a při výdeji odevzdá výkaz o úlovcích nejpozději však do 15.1.2002) nebo předloží potvrzení o zaslání nebo předání.
Členu, který neodevzdá do 15.ledna 2002 výkaz za r. 2001, nesmí být vydána povolenka pro rok 2002.
Členství zaplatit do konce února 2002.
Upozorňujeme členy, že rozhodnutím členské schůze z 30.11.2001 byl příspěvek za neodpracované brigády stanoven na 500,- Kč !!

4. Výbor MO ČRS Týnec pořádá v pátek 11. ledna 2002 od 20,00 hod. v KD Metaz RYBÁŘSKÝ PLES. Hudba - orchestr Emila Horváta . Vstup 100,- Kč.

5. Členská schůze se koná 16.3.2002 v 8,30 hod. v KD METAZ. Pozvánky na členskou schůzi a na brigády nebudou zasílány.

6. Brigády : budou zahájeny 27.3.2002 a ukončeny 27.4.2002 vždy ve středu a sobotu.
Termíny : sobota : 30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4., středa : 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 24.4

Sraz brigádníků : středa 15 hod., sobota v 7,00 hod. na chatě v Kozlovicích.
Každý člen MO přinese na brigádu členskou legitimaci.
Osvobozeni od brigád jsou členové starší 65 let, ZTP a ZTPP.
Každý člen odpracuje 10 hodin, brigádu je možno nahradit:
a) zaplacením 500,- Kč v kanceláři MO
b) odevzdáním šrotu nebo obilí (ječmen, pšenice) v ceně 500,- Kč, které bude převzato v době brigád na chatě v Kozlovicích.

7. Ceny příspěvkových známek pro rok 2002 a výše zápisného :
příspěvkové známky   zápisné
členská 200,- Kč   dospělí 100,- Kč
mládež 16-18 let 100,- Kč   dorost 50,- Kč
mládež do 15 let 50,- Kč   mládež 20,- Kč


8. Tento oběžník je zveřejněn na vývěskách v Týnci nad Sázavou dne nad Sázavou a v Netvořicích, V "Týneckých listech" a na Internetu na adrese http://sazava2.webz.cz . Každý člen si jej bude moci vyzvednout v kanceláři MO v době výdeje povolenek.

Do nového roku přeje výbor MO ČRS všem členům pevné zdraví a pohodu při sportovním rybolovu.

NahoruUsnesení z členské schůze MO ČRS Týnec nad Sázavou dne 17.3.2001


Na dnešní členské schůzi bylo provedeno hodnocení výsledků činnosti MO ČRS za rok 2000. Pro další činnost celé naší organizace přijímáme následující usnesení:

Členská schůze schvaluje :
 1. Zprávu o výsledcích práce za rok 2000
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2000
 3. Plán práce a rozpočet na rok 2001
 4. Zprávu o činnosti dozorčí komise
 5. Finanční úhrady za neodpracované brigády jako příspěvek MO
 6. Usnesení z dnešní schůze
 7. Výkon rybářského práva v roce 2002 ve sdruženém rybolovu SUS
 8. Příspěvek pro rehabilitační ústav Kladruby MO ČRS - částka 2000,- Kč
Členská schůze ukládá výboru MO :
 1. Projednat připomínky a náměty z členské schůze a o řešení informovat členskou základnu pomocí vývěsní skříňky nebo na příští členské schůzi
 2. Zjištěná porušování zákona o ochraně čistoty vod projednat s MěÚ nebo vodohospodářskými orgány a vyžadovat ostranění těchto zjištěných porušení a tím předcházet znečišťování vodních toků
 3. Dále pokračovat ve zkvalitňování práce rybářské stráže při ochraně svěřených revírů a rybochovných zařízeních
 4. Na úseku práce s mládeží :
  1. Zvýšenou pozornost věnovat odborné přípravě mládeže
  2. Uspořádat rybářské závody pro mládež obou kategorií
  3. Dle možností zvážit uspořádání rybářského tábora mládeže
 5. Zaslat do 31.5. 2001 SUS zprávu dle části I. bod 7
 6. Doplnění dozorčí komise MO ČRS Týnec nad Sázavou o dva členy
 7. Projednat a zařídit pojištění majetku MO ČRS Týnec nad Sázavou
 8. Uspořádání členské schůze v podzimních měsících, rozhodnutí výše částky za brigády na rok 2002
 9. Doplnění plánu práce MO o uspořádání rybářského plesu
 10. Organizačně zajistit podmínky pro lov úhoře v měsíci květnu 2001


Nahoru


        Sportovní rybolov v roce 2001

1. Povolenky budou vydávány od 3. ledna 2001 v pondělí a ve středu od 14,00 do 18,00 hod.
  Od 1.března 2001 budou vydávány jen ve středu od 17,30 do 18,00 hodin.

2.   Ceny povolenek pro rok 2001
MP  10 celoroční - krajská   Kč 700,-  P  20  celoroční - krajská  Kč 700,-
   16 místní - jen revír MO   500,-     26  místní - jen revír MO   500,-
   14 mladiství 16-18 let,ZTP,         24  mladiství 16-18 let ZTP,
     ZTPP, vojáci, studenti,            ZTPP, vojáci, studenti,
     důchodci nad 70 let    500,-       důchodci nad 70 let    500,-
   15 mládež do 15 let      230,-     25  mládež do 15 let     230,-
   30 celosvazové        1000,-     40  celosvazové       1100,-
   301 mladiství 16-18 let,ZTP,         24  mladiství 16-18 let ZTP,
     ZTPP, vojáci, studenti,            ZTPP, vojáci, studenti,
     důchodci nad 70 let    660,-       důchodci nad 70 let    720,-
   35 mládež do 15 let (75%)  330,-     45  mládež do 15 let (75%)  360,-

     Povolenka pro ČR na revírech ČRS a MRS
   mimopstruhová     1.750,- Kč     pstruhová     1.900,- Kč

3. Členství a povolenka se platí v kanceláři MO hotově. Žádáme všechny členy MO,
  aby platili členství, povolenku nebo brigádu v jedné splátce. Povolenka bude vydána
  za předpokladu, že má člen za rok 2000 odpracovanou nebo zaplacenou brigádu,
  popř. předané krmení (šrot, pšenice, ječmen) a při výdeji odevzdá výkaz o úlovcích
  (nejpozději však do 15.1.2001) nebo předloží potvrzení o zaslání nebo předání.
  Členu, který neodevzdá do 15.ledna 2001 výkaz za r. 2000, nesmí být vydána povolenka
  pro rok 2001. Členství zaplatit do konce února 2001.
  Upozorňujeme členy, že rozhodnutím členské schůze z 18.3.2000 byl příspěvek za
  neodpracované brigády zvýšen na 1000,- Kč !!

4. Výbor MO ČRS Týnec pořádá 13. ledna 2001 v KD Metaz RYBÁŘSKÝ PLES. Hudba - orchestr
  Emila Horváta . Vstup 100,- Kč.

5. Členská schůze se koná 17.3.2001 v 8,30 hod. v KD METAZ.
  Pozvánky na členskou schůzi a na brigády nebudou zasílány.

6. Brigády :   budou zahájeny 22.3.2001 a ukončeny 22.4.2001 vždy ve středu a sobotu
  Termíny :   sobota :   24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4.
         středa : 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4.

  Sraz brigádníků : středa 15 hod., sobota v 7,00 hod. na chatě v Kozlovicích.
  Každý člen MO přinese na brigádu členskou legitimaci
  Osvobozeni od brigád jsou členové starší 65 let, ZTP a ZTPP.
  Každý člen odpracuje 10 hodin, brigádu je možno nahradit:
   a) zaplacením 1000,- Kč v kanceláři MO
   b) odevzdáním šrotu nebo obilí (ječmen, pšenice) v ceně 1000,- Kč, které bude
   převzato v době brigád na chatě v Kozlovicích.

7.   Ceny příspěvkových známek pro rok 2001 a výše zápisného :
   členská       200,- Kč     zápisné :   dospělí     200,- Kč
   mládež 16-18 let   100,- Kč            dorost      100,- Kč
   mládež do 15 let   50,- Kč            mládež      30,- Kč

8. Tento oběžník je zveřejněn na vývěskách v Týnci nad Sázavou dne nad Sázavou a
  v Netvořicích, v "Týneckých listech" a na Internetu na adrese
  http://sazava2.webz.cz . Každý člen si jej bude moci vyzvednout v kanceláři MO
  v době výdeje povolenek.

   Do nového roku přeje výbor MO ČRS všem členům pevné zdraví a pohodu při
   sportovním rybolovu.
     


Miroslav Koláček v.r.      František Kašpárek v.r.      Zdeněk Urban v.r.
   jednatel              předseda            hospodář
Nahoru              PROPOZICE na rybářské závody 2.6.2001 

Pořadatel:         MO ČRS Týnec nad Sázavou

Den:            2. června 2001 od 5,00 do 11,00 hod.
              přestávka 8,00 - 8,30 hod.

Prezence:         2. června 2001 od 4,00 hod.

Místo:           úsek řeky Sázavy v Náklí - pod Farským kopcem

Hlavní pořadatel:     Kašpárek František

Hlavní rozhodčí:      Mikoláš Jaroslav

Účast:           členové ČRS s platným doklady

Zápisné:          členové MO      30,- Kč
              ostatní       60,- Kč

Způsob lovu:        položená, min. zátěž 3g

Hodnocení:         1cm = 1bod

Ceny:           1 - 3. místo dle počtu bodů
              ceny za nejtěžší rybu (min. hmotnost 2kg)
              ceny za nejdelší rybu

Losování:         dvě místa k rybolovu budou losována u prezence,
              výměna míst během přestávky, tzn. 8,00 - 8,30 hod.
              V této době zákaz lovu

Vnadění:          povoleno během celého závodu

Úlovky:          každý ze závodníků si může ponechat 1 kapra a ulovené úhoře
Nahoru


Všechna loga, značky a texty na těchto stránkách jsou majetkem příslušných vlastníků. Publikování nebo šíření obsahu těchto stránek je bez předchozího písemného souhlasu vlastníků zakázáno.
Optimalizováno : IE5 v rozlišení 1024 x 768 a výše, funguje i při 800 x 600

© Miroslav Koláček, MO ČRS Týnec nad Sázavou